Organisatie

Hoe steken de Terwindtvaarders organisatorisch in elkaar?

Waterscouting De Terwindtvaarders maakt deel uit van Scouting Nederland en bestaat uit een beheerstichting en een vereniging. De stichting beheert de materiële zaken zoals de vloot en de accommodatie in Pol. In de vereniging zijn alle leden vertegenwoordigd. De stichting beheert de materiële zaken. De vereniging heeft deze vervolgens in bruikleen van de stichting. Meer achtergrondinformatie over stichtingen en vereniging is terug te vinden in het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.

De organisatiestructuur van de Terwindtvaarders ziet er als volgt uit:

Organisatiestructuur TWV

Niet in het organogram opgenomen zijn oud-voorzitters Peter Stakenborg en Ton Thomassen. Beide hebben geen formele taak binnen de club, maar voorzien ons zo nu en dan wel nog van wijze raad.

De groepschipper heeft als rol de tussenpersoon te zijn tussen de stafteams, het bestuur en de ouder(s)/verzorger(s). U kunt met de groepschipper contact opnemen door op zijn naam te klikken in het organogram. De jeugdleden zijn ingedeeld in drie leeftijdscategorieën, in scouting termen heten dit speltakken. Bij de waterscouting kennen we Dolfijnen (8 tot 12 jr.), Zeeverkenners (12 tot 16 jr.) en Wilde Vaart (16 tot 18 jr.). Elke speltak heeft weer een schipper die tussenpersoon is tussen stafteam, groepschipper en ouder(s)/verzorger(s). Om meer te weten te komen over de speltakken of om de betreffende schippers te benaderen kunt u in het organogram op de speltak klikken.

De oudervertegenwoordigers vertegenwoordigen, de naam zegt het al, de belangen van de kinderen die lid zijn van de groep, en daarmee indirect ook de belangen van de andere ouders. Ze vergaderen mee in de groepsraad en zijn - naast de leiding - het aanspreekpunt voor de andere ouders.

* FG = functionaris gegevensbescherming

Zoals statutair bepaald kan ons bestuur bestaan uit 5 tot 7 personen. Om het werk goed te kunnen verdelen en om voldoende expertise aan boord te hebben zijn er een aantal adviseurs aangesteld. Deze personen worden actief betrokken bij de bestuursvergaderingen, maar hebben daar geen stemrecht.

Er zijn vijf commissies opgericht die gezien kunnen worden als werkgroepen of denktanks. Ze bereiden onderwerpen voor, zoeken zaken uit en doen voorstellen aan het algemeen bestuur. De contactpersoon van de betreffende commissie sluit dan aan en rapporteert op de bestuursvergadering. Op deze manier houden we de vergaderingen efficiënt en beknopt.

Overzicht van de commissies en hun leden:

Commissie Contactpersoon Leden
Nautisch Oscar Vermeij Nautisch contactpersonen per speltak eventueel aangevuld met verdere CWO-enthousiastelingen
Activiteiten & communicatie Lian Beurskens Britt Vossen en wisselende stafleden (afhankelijk van activiteit en onderwerp)
Onroerende zaken (Techniek, vloot en terrein) Robert van Aalst Technische contactpersonen per speltak en een vertegenwoordiger van de technische staf
Financiën Rob Verstappen (Penningmeester) De penningmeesters van de Dolfijnen, Verkenners en WVA, Kascommissie, …
Leden Rick Derksen (Groepschipper) Dolfijnen, Zeeverkenners en WVA-schippers

Binnen een vereniging worden afspraken gemaakt. Je kunt ze beschouwen als huisregels die zorgen voor binding en verantwoording. Eigenlijk zijn het de voorwaarden om goed te kunnen functioneren in de organisatie. Deze afspraken zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. Als Terwindtvaarders zijn we aangesloten bij Scouting Nederland en volgen we deze huisregels. Naast deze leidraad hebben we ook een eigen gedragscode om het welbevinden van eenieder bij onze club te kunnen waarborgen. Meer hierover op onze pagina Sociale Veiligheid.

Groepschipper Dolfijnen Zeeverkenners Wildevaart

© 2002-2021 Terwindtvaarders Heel