Sociale veiligheid

Inleiding
We vinden het binnen de Terwindtvaarders belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?
Sociale veiligheid binnen onze club betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging.
Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden
op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode
De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden geaccordeerd. U kunt onze gedragscode hier downloaden: (link naar PDF)

Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag
Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die wij als Terwindtvaarders toepassen om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende
mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid
Bij de Terwindtvaarders is het praktisch altijd zo dat jeugdleden begeven moment doorstromen naar de stafteams. Je weet dan wat voor mensen je in huis hebt, zeker i.c.m. het verplichte VOG.

In het geval dat er iemand van buiten de club aangesteld dient te worden, dan geld er een aanstellingsbeleid. Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben
we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon
We zijn al een tijdje op zoek naar een nieuwe vertrouwenspersoon voor onze vereniging. Gelukkig hoeven we hier maar zelden aanspraak op te maken, maar dat we nu alweer een tijdje zonder zitten vinden we niet prettig. In dit document (link naar PDF) treft u een profiel schets aan. Als u dit zo leest komt het wellicht wat formeel en zwaar aangezet over. Daarom is het denk ik goed om aan te geven dat het voor ons vooral belangrijk is om op iemand terug te kunnen vallen die communicatief vaardig is, de vereniging een beetje kent en toegankelijk is voor ons allemaal. Mocht u zich hier in herkennen of er eens over willen sparren, dan horen we dit graag!

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland is 24 uur per dag te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) via:
Telefoon: 033 496 09 11 of e-mail: inveiligehanden@scouting.nl / socialeveiligheid@scouting.nl

© 2002-2021 Terwindtvaarders Heel